Placa del Ministerio de la Vivienda franquista. Carrer del Mestre Bagant, Valencia.

Carrer del Mestre Bagant, Campanar, Valencia