Monòlit a l’alcalde Marcet (1940-1960) a Sabadell

Plaza del Alcalde Marcet, Sabadell (Barcelona)

Monolito Dedicado al alcalde Josep Maria Marcet Coll, que fue nombrado un año después de terminar la Guerra Civil y ocupó el Cargo Hasta el 1960. Ubicado en una plaza que tiene su nombre, tiene una inscripción sin referencias directas a la Guerra Civil o la dictadura: «Sabadell en J. Mª. Marcet Coll» y «J. Mª. Marcet Coll, alcalde de Sabadell de MCMXL a MCMLX». El monumento se hizo en 1969. La plaza donde está ubicado también lleva su nombre. Más información

Monòlit dedicat a l’alcalde Josep Maria Marcet Coll, que va ser nomenat l’any després d’acabar la Guerra Civil i va ocupar el càrrec fins al 1960. Ubicat en una plaça que té el seu nom, té una inscripció sense referències directes a la Guerra Civil o a la dictadura: “Sabadell a J. Mª. Marcet Coll” i “J. Mª. Marcet Coll, alcalde de Sabadell de MCMXL a MCMLX”. El monument es va fer el 1969. La plaça on està ubicat també porta el seu nom.Més informació