Escut Franquista en Carrer Tírig

Carrer Tírig, 1, 46020 València